Aina 365 päivän ilmainen vaihto-ja palautusoikeus.
Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Me Stadiumilla arvostamme yhteistyötä, jolla on myönteinen vaikutus sekä ympäristölle että ihmisille. Kestävän maailman luomisessa on kyse yhteistyöstä, minkä vuoksi olemme mukana useissa hankkeissa sellaisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa, jotka jakavat arvomme ja edistävät muutosta sekä alallamme että yhteiskunnassa.

SOS-Lapsikylä

Vuonna 1962 Suomeen perustetun SOS-Lapsikylän tavoitteena on, että jokainen lapsi saa kasvaa rakastavassa, turvallisessa ja arvostavassa perheessä. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki on uusi mahdollisuus eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen.

Suomalaiset lapset harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen vähävaraisuuden vuoksi, mikä eriarvoistaa lasten vapaa-ajan viettoa.

Mahdollisuus itselle merkitykselliseen harrastukseen tukee lapsen ja nuoren kehitystä ja osallisuutta. SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuen tavoitteena on mahdollistaa kullekin lapselle ja nuorelle yksi mieluisa harrastus. Yhdessä koulukuraattorien ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa SOS-Lapsikylä etsii eniten tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Harrastustukea annetaan lapsille, jotka jäisivät muuten harrastamisen ulkopuolelle ja joille harrastus voisi olla erityisen tärkeä suojaava ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä tekijä. Lisätietoja: unelmista.fi

”Olemme iloisia, että Stadium on mukana mahdollistamassa lasten harrastamista! Unelmista totta -yhteistyön lisäksi Stadium innostaa henkilöstönsä voimin lapsia ja nuoria liikkumaan yhdessä lapsikylissämme ympäri maan”, sanoo SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen.

”Lasten ja lapsiperheiden auttamiseen keskittyvä SOS-Lapsikylä oli meille luonnollinen valinta. Kun tuemme eri puolilla Suomea toimivia lapsikyliä ja uusien, modernien toimipisteiden rakentamista, annamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille mahdollisuuden koulutukseen, tukeen ja aktiiviseen elämään.”

Marcus Grapne

Sustainability Manager, Stadium

Lapsikylät antavat toivoa

Stadium on vuodesta 2015 lähtien tukenut SOS-lapsikylätoimintaa Bangladeshissa. Tuen tarkoitus on luoda tulevaisuus alueen lapsille ja nuorille.

Vuodesta 2015 lähtien Stadium on lahjoittanut pienen oranssin vesipullon myyntituloista 0,50 euroa Chittagongin SOS-lapsikylälle Bangladeshissa. Bangladeshin valinta oli luonnollinen, sillä se on yksi maista, joissa monia Stadiumin tuotteita valmistetaan.

– Avustamalla SOS-lapsikylää Chittagongissa olemme mahdollistamassa lasten koulutusta ja päivähoitoa ja annamme myös jotain takaisin yhdelle tuotantomaistamme, Stadiumin Sustainability Manager Marcus Grapne sanoo.

Paremman tulevaisuuden puolesta

Bangladeshissa on noin 150 miljoonaa asukasta alueella, joka vastaa alle kolmasosaa Ruotsin pinta-alasta. Chittagong sijaitsee joen suistossa, jossa on usein monsuunisateita, pyörremyrskyjä, hyökyaaltoja ja tulvia. Chittagongin lapsikylä rakennettiin vuonna 1989 kolme vuotta sen jälkeen, kun hyökyaaltokatastrofi oli vienyt 50 000 ihmisen hengen ja tehnyt tuhansista lapsista kodittomia.

– Stadiumin ja Stadiumin asiakkaiden ansiosta olemme pystyneet antamaan Bangladeshissa yli 1 500 lapselle ja nuorelle perheineen mahdollisuuden parempaan elämään. Se ei olisi ollut mahdollista ilman teitä, Ruotsin SOS-lapsikyläjärjestön asiakasvastaava Catarina Berg sanoo.

Tuki Chittagongille koostuu kahdesta osasta. Varoilla rahoitetaan osittain lapsikylän toimintaa ja osittain perheitä tukevaa hanketta, josta Ruotsin SOS-lapsikyläjärjestö vastaa Chittagongissa. Lapsikylässä asuu lapsia, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa, tulleet hylätyiksi tai joilla ei muista syistä ole muuta ulospääsyä. Lapsikylässä asuu 12 perhettä omissa taloissaan. Jokaisella perheellä on ”lapsikylä-äiti”, joka vastaa 7–9 lapsesta ja elää heidän kanssaan. Jos lapsilla on biologisia sisaruksia, he saavat asua samassa SOS-perheessä.

Monilla lapsilla on kuitenkin elossa olevat vanhemmat, jotka haluaisivat, mutta eivät pysty huolehtimaan lapsistaan hyvin. Silloin koko perhe voi saada tukea perheiden tukemisen ohjelmasta. Tuki mukautetaan jokaiselle perheelle. Tuki voi olla ruokapaketteja, koulumateriaaleja, vanhempien koulutusta tai taloudellista tukea sellaisten välineiden hankkimiseen, joita vanhemmat tarvitsevat voidakseen elättää itsensä.

Tuella on iso merkitys

Vuodenvaihteessa 2015–2016 yli 1 500 lasta ja aikuista noin 300 perheestä oli mukana Chittagongin SOS-lapsikylän perheitä tukevassa ohjelmassa alueella. Lapsikylässä Chittagongissa asuu 137 lasta 12 perhetalossa. Lapsikylän 52 teini-ikäistä ja nuorta aikuista asuu nuorisomajoituksessa, ja koulu tarjoaa koulutuksen 292 lapselle ja nuorelle.

Sabbir-poika on hieno esimerkki siitä, millaista tukea SOS-lapsikylä voi antaa. Kun Sabbirin isä kuoli, perhe jäi ilman tuloja. Silloin perhe sai tukea eri muodoissa, muun muassa apua koulunkäynnin jatkamiseen. Lahjakas ja energinen Sabbir valmistui koulusta korkeimmilla arvosanoilla. Nyt hän on pyrkinyt yliopistoon tullakseen insinööriksi.

– Jos emme olisi saaneet apua, olisin todennäköisesti elättänyt itseni tilapäistöillä tai myynyt tavaroita kadulla. Nyt minulla on mahdollisuus toteuttaa unelmani paremmasta tulevaisuudesta.

TIETOA KANSAINVÄLISESTÄ SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖSTÄ

 • SOS-lapsikyläjärjestö on auttanut kaikkein heikommassa asemassa olevia lapsia yli 60 vuoden ajan. Nykyisin järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.
 • Bangladeshissa on kuusi SOS-lapsikylää, joissa asuu lähes 900 lasta, viisi nuorisomajoituskeskusta noin 300 nuorelle ja nuorelle aikuiselle, neljä koulua 2 700 lapselle, neljä ammattikoulua, joissa on 400 paikkaa, ja viisi sosiaalikeskusta, jotka yhteensä tukevat lähes 8 000 lasta ja heidän vanhempiaan.
Sweden Textile Water initiative

Vedenkulutuksen vähentäminen tekstiilituotannossa on vähittäiskaupan suuria haasteita. Siksi Stadium on Sweden Textile Water Initiativen jäsen. STWI on ruotsalaisten tekstiili- ja nahka-alan tuotemerkkien ja jälleenmyyjien sekä Stockholm International Water Instituten (SIWI) välinen ainutlaatuinen yhteistyöhanke, joka pyrkii löytämään uusia tekniikoita ja ratkaisuja vedenkulutuksen ja kemikaalien käytön vähentämiseksi tuotannossa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä hallitusten ja akateemisten instituutioiden kanssa viidessä maassa ja toimitaan 119 tehtaan kanssa ympäri maailman

Vuonna 2012 päätettiin suuntaviivoista, joiden avulla yhteistyöhankkeen jäsenet voivat vähentää vedenkulutusta yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa. Sen seurauksena syntyi pilottihanke, joka on säästänyt yli 360 miljoonaa tonnia vettä ja 402 tonnia kemikaaleja vuosittain. Hankkeen avaintekijä on koulutus – tarkoitus on lisätä tietoa ja muuttaa tavarantoimittajien näkemystä kestävän tuotannon merkityksestä.

Sweden Textile Water Initiative Projects – tavoite

Sweden Textile Water Initiative Projects on julkis-yksityisalojen yhteistyöhanke, jonka osapuolia ovat Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), SIWI, Sweden Textile Water Initiative Brands sekä tavarantoimittajat ja alihankkijat. Sweden Textile Water Initiative Projectsin visio on olla katalysaattori, joka käynnistää muutoksen kohti kestävää tuotantoa suurissa tuotantokeskuksissa.

Sweden Textile Water Initiative Projects -ohjelman tavoite vuosille 2014–2017 on lisätä ympäristöä säästävän tuotannon kapasiteettia ruotsalaisten tuotemerkkien tavarantoimittajilla ja alihankkijoilla keskittymällä kestävään vedenkäyttöön tekstiili- ja nahanvalmistusprosesseissa.

Tulos

Hankkeen yleinen tavoite on tehostaa 120–160 tekstiili- ja nahkavalmistajan tuotantoprosessien vedenkulutusta isoissa tuotantokeskuksissa, kuten Bangladeshissa, Kiinassa, Etiopiassa, Intiassa ja Turkissa. Tarkemmat tavoitteet on lueteltu alla.

 • Tehtaiden ympäristövaikutuksen pienentäminen ja kapasiteetin lisääminen resurssitehokkuuden parantamiseksi.
 • Institutionaalisen kapasiteetin lisääminen tehokkaan päätöksenteon tueksi teollisessa vesienhallinnassa kansallisella ja maakunnallisella tasolla ohjauksen ja riskikartoituksen avulla.
 • Vesikysymyksen nostaminen esille globaaleissa prosesseissa, jotka kohdistuvat tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutukseen.
 • Kansainvälisten ohjearvojen laatiminen kestävälle vedenkulutukselle.
 • Tiedonlevitys vedenkäytöstä globaalilla tekstiilisektorilla.

Puhdas vesi ja terveys

 • Vuotuinen vedensäästö 3 350 000 kuutiometriä = 67 miljoonan ihmisen päivittäinen tarve 183 000 ihmisen vuotuinen tarve
 • Kokonaisvedenkulutuksen väheneminen 6%
 • Vedenkulutuksen väheneminen 7,3% tekstiilikiloa kohti

Vastuullinen Kulutus ja tuotanto

 • Kemikaalien kokonaisvähennys 5,2 miljoonaa kg (3,37% kemikaalien kokonaiskulutuksesta)
 • Kokonaisvähennys tuotantokiloa kohti 294 g / kg (9,55%)
 • 68%:iin tehtaista asennettu resurssienvalvontajärjestelmä, joka on käytössä
 • 77%:n parannus lainsäädännön noudattamisessa

Kohtuullinen työ ja talouskasvu

 • 15 930 työntekijää koulutettu 13 työpajassa
 • 176 johtavaa viranhaltijaa koulutettu
 • Tehtaat investoivat 162,9 miljoonaa kruunua 20 kuukauden takaisinmaksuajalla (ROI 240% 3 vuodessa)
 • Tehtaat säästävät 88,9 miljoonaa kruunua käyttökustannuksissa
 • 831% yksityisestä pääomasta otetaan käyttöön julkisiin investointeihin (Sida)

Lue lisää: http://stwi.se/about

Human Bridge

Stadiumin missio on innostaa mahdollisimman monia liikkumaan. Siksi teemme yhteistyötä Human Bridgen kanssa. Pyrimme antamaan vanhoille tuotteille uuden elämän ja siten edistämään entistä kestävämpää, tasa-arvoisempaa ja aktiivisempaa maailmaa.

Olemme toteuttaneet Human Bridgen kanssa erilaisia kampanjoita, kuten keränneet kymmeniä tuhansia takkeja ja tuhansia kenkiä hyväntekeväisyyteen. Lisäksi olemme käynnistäneet re:activate-keräyksen, jonka puitteissa sinä voit asiakkaana jättää haluamasi käytetyt urheiluvälineet lähimpään Stadium-myymälään. Voit jättää tuotteet mihin tahansa Stadium-myymälään sen aukioloaikoina. Tuotteet jaetaan tarvitseville tai viedään kierrätykseen.

Lue lisää: http://www.humanbridge.se

Fairtrade

Meille on itsestään selvää, että myymämme tuotteet on valmistettu oikealla tavalla. Siksi tuemme Reilua kauppaa. Olemme ylpeitä, että kaikilla omilla jalkapalloillamme, käsipalloillamme ja rantalentopalloillamme on Reilun kaupan merkki. Kun sinä asiakkaana valitset Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita, sillä on iso merkitys tavarantoimittajiemme työntekijöille.

Reilun kaupan avulla maailman kehitysmaiden ihmiset saavat mahdollisuuden kilpailla kansainvälisillä markkinoilla paremmilla ehdoilla ja pitkäaikaisten kauppasopimusten puitteissa. Kansainväliset Reilun kaupan kriteerit varmistavat, että työntekijät saavat sopimusten mukaisen palkan ja parannetut työehdot. Se luo turvallisuutta ja mahdollistaa kehittymisen.

Työntekijät saavat myös Reilun kaupan lisää. Sitä käytetään paikallisyhteisön sosiaaliseen ja taloudelliseen kehittämiseen, esimerkiksi uuden koulun rakentamiseen, puhtaaseen veteen liittyvään hankkeeseen tai terveydenhuoltoon. Reilun kaupan lisän käytöstä päättävät työntekijät ja tehtaiden johtajat yhdessä demokraattisesti. Lisää ei saa käyttää tarkoitukseen, joka tehtaan pitää rahoittaa tuotannon puitteissa.

Reilussa kaupassa ei kuitenkaan ole pelkästään kyse taloudellisen tilanteen parantumisesta. Kriteerit ehkäisevät myös lapsityövoiman käyttöä ja syrjintää sekä edistävät demokratiaa, järjestäytymisoikeutta ja tuotannon ympäristönäkökulmaa.

Better Cotton Initiative

Olemme sitoutuneet kehittämään puuvillan viljelyä kaikkialla maailmassa yhdessä Better Cotton Initiative -järjestön kanssa.

Better Cotton Initative (BCI) on vuonna 2005 perustettu aatteellinen järjestö, jonka tavoitteena on määritellä entistä parempi ja kestävämpi tapa viljellä puuvillaa – parempi tuottajille, puuvillan kasvuympäristölle ja sektorin tulevaisuudelle. BCI pyrkii muuttamaan puuvillantuotantoa kaikkialla maailmassa tekemällä Better Cottonista yleisen kauppatavaran.

Saavuttaakseen tavoitteensa BCI työskentelee monien eri sidosryhmien kanssa koko puuvillantuotantoketjussa ja edistää mitattavia ja jatkuvia parannuksia ympäristössä, tehdasyhteisöissä ja talouksissa puuvillaa tuottavilla alueilla.

Stadiumin yhteistyö BCI:n kanssa sisältää sitoumuksemme käyttää 100% kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua puuvillaa 2017–2018 mennessä – puuvillaa, luomupuuvillaa ja pitkällä aikavälillä myös.

Lue lisää: http://bettercotton.org/about-bci

Female Cotton Farmers

Stadium tukee yhdessä neljän muun alalla toimivan yrityksen kanssa Female Cotton Farmers (FCF) -hanketta, joka on Cotton Connectin käynnistämä paikallinen projekti Intiassa. Hanke kattaa 15 kylää Maharashtran ja Parbhanin osavaltioissa Intian länsiosassa sekä noin 1 550 naisviljelijää, jotka saavat koulutusta ja tietoa siitä, miten heidän viljelmänsä voivat johtaa nykyistä pienempään ympäristövaikutukseen, terveydentilan paranemiseen ja varmempaan taloudelliseen asemaan. Kaksi vuotta kestävän hankkeen aikana BCI:n ja Cotton Connectin edustajat ovat paikan päällä kouluttamassa, organisoimassa ja tiedottamassa.

En Frisk Generation

En Frisk Generation -säätiö perustuu ajatukselle liikunnan ja hyvän ravinnon ratkaisevasta merkityksestä terveelliselle elämälle. En frisk generation pyrkii lisäämään tietoa, innostamaan ja muodostamaan perustan aktiiviselle ja terveelliselle elämäntavalle varhaisessa iässä. Sen puitteissa säätiö on kehittänyt menetelmän, joka koskee koko perhettä. Alueilla, joilla resurssit ovat rajalliset, koko perheelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua maksuttomiin tapahtumiin, joissa terveellinen elämä on keskipisteessä. Mahdollistamme yhdessä säätiön kanssa entistä aktiivisemman elämän lapsille ja heidän perheilleen ja annamme heille välineitä ja menetelmiä terveellisen elämäntavan saavuttamiseksi.

Bangladesh ACCORD

Stadium allekirjoitti vuonna 2014 Accord-sopimuksen (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) – kyseessä on hanke, jolla pyritään luomaan entistä turvallisempia ja parempia työympäristöjä tekstiilityöntekijöille Bangladeshissa. Accord on globaalien tuotemerkkien välinen itsenäinen, oikeudellisesti sitova sopimus. Sen tarkoituksena on mahdollistaa työympäristö, jossa yhdenkään työntekijän ei tarvitse pelätä tehtaan sortumista, tulipaloa tai muita onnettomuuksia, jotka voidaan ehkäistä oikeilla varotoimilla.

Kaikki tehtaat tarkistetaan itsenäisten tarkastajien toimesta, ja kaikki tarkistusraportit ja toimenpidesuunnitelmat ovat julkisia. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, kyseinen tehdas sitoutuu rahoittamaan korjaukset ja muutokset työntekijöiden saadessa palkkaa.

Olemme pitkään työskennelleet aktiivisesti parantaaksemme palo- ja rakennusturvallisuutta yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa. Tämä on jälleen yksi luonnollinen askel oikeaan suuntaan kehityksen helpottamiseksi kolmannessa maailmassa kestävällä tavalla. Tähän mennessä yli 190 tuotemerkkiä on allekirjoittanut sopimuksen – ja luonut siten entistä turvallisempia työympäristöjä noin kahdelle miljoonalle työntekijälle 1 600 tehtaassa.

Lue lisää: http://bangladeshaccord.org

Turkisvapaa Stadium

Stadiumilla tehtiin vuonna 2001 päätös turkisvapaaksi ketjuksi ryhtymisestä. Olemme solmineet Djurens Rätt -yhdistyksen kanssa sopimuksen, jonka puitteissa sitoudumme olemaan myymättä myymälöissämme tuotteita, joissa on turkiksia. Tämä koskee sekä omia tuotemerkkejämme että ulkoisia merkkejä.

Goodsport

Goodsport haluaa edistää maailmaa, jossa nuoret kasvavat ennakkoluulottomiksi maailmankansalaisiksi ja ottavat vastuuta itsestään ja yhteiskunnasta. Säätiön toiminta valmistaa nuoria aikuiselämän vaatimuksiin ja rakentaa mielekkäillä kohtaamisilla siltoja erilaisuuksien välille. Menetelmänä käytetään urheiluharrastuksia, jotka ehkäisevät ennakkoluuloja, rakentavat itseluottamusta, välittävät tärkeitä yhteiskunnallisia koodeja ja vaalivat työmarkkinoiden houkuttelevia ominaisuuksia. Kohderyhmiä ovat nuoret, jotka haluavat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, sekä julkisen sektorin ja yritys- ja elinkeinoelämän toimijat, jotka haluavat tuottaa yhteiskunnallista hyötyä integraation avulla. Goodsport keskittyy todelliseen muutokseen ja luo oikeaa integraatiota asiallisuudella, kokemuksella ja metodisella työtavalla.

SWEREA

Stadium on Swerea IVF:n kemikaaliryhmän jäsen ja noudatamme sen tekstiili- ja nahkatuotantoon tarkoitettua opasta. SWEREA:n tutkimus edistää alan edistystä ympäristöä säästävien ja innovatiivisten tekstiilien kehityksellä.