Tavoitteellisuus on meille tuttua urheilumaailmasta. Selkeät strategiset tavoitteemme auttavat meitä tekemään maailmasta kestävämmän.

Globaalit tavoitteet

Vastuullisuustyömme pohjalla on YK:n Agenda 2030 ja sen 17 globaalia tavoitetta, joilla pyritään tekemään maailmasta parempi paikka. Olemme valinneet niistä kahdeksan tavoitetta, joihin voimme toiminnassamme vaikuttaa erityisen paljon.

Koko konsernille valitsemiamme tavoitteita ovat 3 (terveyttä ja hyvinvointia), 5 (sukupuolten tasa-arvo), 6 (puhdas vesi ja sanitaatio), 7 (edullista ja puhdasta energiaa), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 10 (eriarvoisuuden vähentäminen), 12 (vastuullista kuluttamista) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus).

Liiketoimintastrategia

Konsernimme strategisena tavoitteena on kokonaispäästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (scopet 1, 2 ja 3). Määritämme parhaillaan vertailuvuottamme, ja seuraavaksi vuorossa on eri toimenpiteiden kartoittaminen tavoitteen saavuttamiseksi.

Olemme asettaneet kaksi osatavoitetta vuodelle 2025: pyrimme vähentämään omien tuotemerkkiemme tuotannon päästöjä 50 prosentilla sekä saavuttamaan ilmastoneutraaliuden osa-alueilla, joihin voimme vaikuttaa suoraan (scopet 1 ja 2). Keinoina käytämme niin vähentäviä toimenpiteitä kuin ilmastokompensaatiota. Epäsuorien prosessien osalta kehitämme toimittajavaatimuksiamme jatkuvasti.

Oman tuotantomme osalta tavoitteemme vuodelle 2025 on se, että käytämme ainoastaan kestäviä tekstiilimateriaaleja eli materiaaleja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia ja edistävät tuotannon oikeudenmukaisuutta. Esimerkkejä niistä ovat kierrätysselluloosasta valmistetut materiaalit ja vettä säästävällä Solution Dye -tekniikalla värjätyt tekstiilit. Materiaalin on oltava helposti kierrätettävissä mutta myös niin kestävää, että sitä voidaan käyttää uudelleen monta kertaa.

Kestävä kehitys ja henkilöstömme

Toisen priorisoiduista tavoitteistamme muodostavat työntekijämme, tiimimme ja organisaatiomme. Johtajamme ja työntekijämme ovat meille todella tärkeitä. Yhteinen työmme pohjautuu arvoihin, jotka ovat juurtuneet syvälle yritykseemme. Arvot näkyvät siinä, miten toimimme, kohtaamme toisemme ja yhteistyökumppanimme ja teemme vastuullisuustyötämme. Seuraavat viisi High5-arvoa muodostavat DNA:mme:

Energia

Oikea asenne ja tahdonvoima synnyttävät iloa ja energiaa. Energia puolestaan luo menestystä. Se saa meidät ylittämään itsemme ja voittamaan asiakkaat puolellemme.

Yksinkertaisuus

Käytämme tervettä järkeä, viestimme selkeästi ja vältämme monimutkaisuutta. Valitsemalla yksinkertaisia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja tehokkuutemme ja tuloksemme paranevat.

Joukkuehenki

Ajattelemme kuin joukkue, työskentelemme kuin joukkue ja autamme toisiamme kuin joukkue. Kunnioitamme ja hyödynnämme toistemme erilaisuutta. Pelaamme reilua peliä ja opimme toisiltamme.

Kehittyminen

Olemme vakuuttuneita siitä, että parantamisen varaa on aina. Jatkuvalla kehityksellä ja innovoinnilla varmistamme laadun, toimivuuden ja trendikkyyden ja edistämme kestävää kehitystä.

Intohimo

Palamme halusta luoda aktiivisen, hauskan ja terveellisen elämän edellytykset ihan kaikille ja haluamme tehdä sen kestävällä tavalla. Kuten meidän ihmisten, myös ympäristömme on oltava tasapainossa.