Support the earth

Support the Earth tarkoittaa vastuunkantoa ihmis- ja työoikeuksista, ympäristöstä ja korruption torjunnasta tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tavoitteenamme on pienentää ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tämä käsittää muun muassa tuotannon, kuljetukset, logistiikan ja kiinteistöt. Teemme yhteistyötä monien muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, sillä uskomme vakaasti yhteistyön voimaan ympäristövaikutusten pienentämisessä ja työehtojen parantamisessa. Näin voimme tehdä maailmasta turvallisemman paikan.

Tavoitteet:

Oma toimintamme on ilmastoneutraalia vuonna 2025.

Omien tuotemerkkiemme ilmastovaikutus on 50 prosenttia pienempi vuonna 2025.

Kokonaisilmastovaikutuksemme on 50 prosenttia pienempi vuonna 2030.

Vastuullinen tuotanto

Otamme vastuun siitä, että kaikki myymämme tuotteet ovat sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestäviä. Se edellyttää selkeitä toimintaohjeita ja tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa sekä omien tuotemerkkiemme että ulkopuolisten tuotemerkkien tuotannossa.

Strateginen toiminta

Painotamme tuotteiden pitkäikäisyyttä ja ympäristön huomioimista parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotteidemme laatua, vastuullisuutta, turvallisuutta ja kemikaaleja valvotaan jatkuvasti.

Logistiikka ja energia

Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme pakkaus- ja kuljetusmateriaaleja. Teemme yhteistyötä toimittajien ja kumppaneidemme kanssa, jotta kuljetukset vaikuttaisivat ympäristöön mahdollisimman vähän.

Yhteistyötä

Isona urheiluketjuna kannamme suurta vastuuta. Meidän on varmistettava, että tuotteemme valmistetaan ihmisoikeuksia kunnioittaen hyvissä työolosuhteissa ja että ympäristöön jättämämme jälki on mahdollisimman pieni. Koska olemme urheiluketju, jonka missiona on aktivoida maailmaa, meillä on myös vastuu investoida aloitteisiin ja projekteihin, jotka innostavat ihmisiä aktiiviseen ja terveelliseen elämään.