Activate the World

Activate the World kattaa yhteiskunnallisen osallistumisen ja kumppanuudet liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin saralla. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten terveyteen myönteisesti. Työhön lukeutuvat omat hankkeet, kumppanuudet, seurayhteistyö ja tapahtumat.

Tavoitteet:

Edistämme terveyttä ja hyvinvointia taistelemalla liikkumattomuutta vastaan.

Luomme edellytyksiä tasa-arvoiseen urheiluun.

Tuemme kaikkien oikeutta aktiiviseen elämään taustasta ja edellytyksistä riippumatta.

Seuratoiminta

Toteutamme visiotamme tekemällä yhteistyötä seurojen ja yhteiskunnallisten tahojen kanssa.

Yhteistyöt ja aloitteet

Teemme yhteistyötä eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa, jotka jakavat meidän kanssamme samat arvot ja haluavat tehdä työtä muutoksen eteen. Kestävämmän maailman luomiseen tarvitaan yhteishenkeä.

Kumppanuus ja sponsorointi

Stadium Foundation

Mielestämme liikunnallinen elämä on demokraattinen oikeus ja visionamme on perustamisvuodestamme 1987 lähtien ollut maailman aktivoiminen. Tämän vuoksi Stadium Group perusti vuonna 2019 säätiön, joka tukee taloudellisesti visiomme mukaisia tapahtumia, hankkeita ja yhteistöitä.